Pokračovanie senior akadémie

Pokračovanie senior akadémie

09. 12. 2018 20:04 | Vytvoril: Patrik Jakab | Neaktívny

Študenti opäť vyučujú seniorov

Občianske združenie Impulz aj v tomto školskom roku pokračuje vo vzdelávaní seniorov. Dňa 25. 10. 2018 sa konal v priestoroch školy ďalší modul PC kurzu, na ktorom sa zúčastnilo, zatiaľ, 6 uchádzačov, no veríme, že ich počet bude narastať. Na úvodnej hodine sa účastníci oboznámili so základmi práce s počítačom a cvikom prstokladu. Cieľom tohoto kurzu je naučiť seniorov základy užívania počítača, prstoklad, prácu s MS WORD a prácu s webovým prehliadačom. Pevne veríme, že naše úsilie a snaha sa odzrkadlia vo výsledkoch práce týchto uchádzačov, ktorú zúročia vo svojom osobnom živote.