Životné prostredie

Životné prostredie

09. 04. 2019 16:11 | Vytvoril: Patrik Jakab | Aktívny

Študentom nie je ľahostajné životné prostredie

Študenti z občianskeho združenia Impulz pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove svojou aktivitou podporujú ochranu životného prostredia. Súčasný stav životného prostredia bez starostlivosti a ochrany všetkých jeho zložiek a vzťahov medzi nimi sa ťažko udrží a zachová pre ďalšie generácie. Pri získavaní vecí potrebných pre život ľudia často poškodzujú a ničia životné prostredie. Ohrozujú tým vlastnú existenciu. Bez vzduchu, vody a pôdy nemôže existovať žiaden život. Bez potravy človek vyžije niekoľko týždňov, bez vody niekoľko dní a bez vzduchu a kyslíka zomiera ihneď. V apríli si pripomíname Deň zeme a nakoľko každý človek môže svojím konaním prispieť k ochrane životného prostredia, aj študenti upozorňujú na jej dôležitosť. V obchodnom centre Max nainštalovali študenti výstavu s názvom „Sedím si na konári ( a je mi dobre…)”, ktorá má za úlohu upozorniť na problémy týkajúce sa drancovania našich lesov. Kedy ste sa naposledy viezli naprieč Slovenskom? Stromy miznú pred očami, všade vyrúbané pásy, holiny a všade nákladiaky plné guľatiny. Pomaličky, potichučky a niekde celkom rýchlo vznikajú v našich lesoch cestičky a cesty, až je deravý ako ementál. Je dôležité venovať sa tejto problematike, upozorňovať na ňu a prinášať riešenia. Občianske združenie Impulz je tvorené študentami a učiteľmi Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove a jeho cieľom je napomáhať pri rozvoji záujmov, vedomostí, zručností a návykov v mimoškolských činnostiach mládeže. Preto okrem organizovania rôznych vzdelávacích aktivít pre verejnosť v oblasti IT, elektrotechniky a finančnej gramotnosti, touto aktivitou upozorňuje na to, že máme len jednu planétu a len jeden pokus na dobré zaobchádzanie.

IMG-3345-20191201202644.jpg IMG-3346-20191201202644.jpg IMG-3351-20191201202644.jpg IMG-3356-20191201202644.jpg