MEET AND CODE

MEET AND CODE

02. 10. 2019 18:32 | Vytvoril: Patrik Jakab | Neaktivny

Zapojenie sa do iniciatívy MEET AND CODE

Naše občianske združenie sa zapojilo do iniciatívy MEET AND CODE a počas Európskeho týždňa programovania zorganizovala zaujímavé podujatia počas ktorých študenti nadobudli nové zručnosti z oblasti IT a e-commerce.

hdimg5f9c2bef1cea140d491a6a16461a08-20191201211203.jpg hdimg9de816edefbfda9ecea3ee9c36384f-20191201211203.jpg hdimg9e773f4367b78ad104fe37bad39fd1-20191201211203.jpg hdimg23bdccbf6f1e0da934204e5b3d74a1-20191201211203.jpg hdimg884a90726e61d88d529c1d092aa10a-20191201211203.jpg hdimgb3e240627310334204d3121b57a2ce-20191201211203.jpg hdimgdc1d9b62937247a2b2601a8040b801-20191201211203.jpg hdimgfee22673c94ce809e25ec4092971e6-20191201211203.jpg