Wordprocessing

Cieľom kurzu je naučiť základy práce s balíkom MS Office: MS Word – profesionálne spracovanie textu (font, generovanie automatického obsahu a iné) MS Excel – naučiť sa vkladať údaje do tabuliek, využívať rôzne nápomocné vzorce, vytvárať grafy. MS PowerPoint – naučiť sa vytvárať efektívne a estetické prezentácie, nastavenie cyklického opakovanie prezentácie, tlačidlá akcií, a i. ATF – nácvik prstokladu, písanie všetkými desiatimi prstami na klávesnici počítača bez sledovania klávesnice

Dĺžka kurzu: 10 hodín

Cena: 10 € - celý kurz