Senior akadémia

Naším kurzom by sme chceli nielen uviesť seniorov do sveta IT technológií ale našimi stretnutiami chceme vylepšiť vzťahy medzi seniormi a mladými ľuďmi, zotrieť generačné rozdiely, aktívne vypĺňať ich voľný čas a zapojiť ich do rôznych spoločenských aktivít. Preto ich chceme naučiť základy práce na počítači, tablete alebo mobilnom telefóne a orientovať sa v oblasti internetu.

Dĺžka kurzu: 10 hodín

Cena: 10 € - celý kurz