Študenti vyučujú seniorov

Senior akadémia

Občianske združenie Impulz, v spolupráci s mestom Prešov, organizovalo „Senior akadémiu,“ ktorá sa konala pravidelne vo štvrtky, od 19. októbra do 7. decembra 2017. Zúčastnilo sa jej 13 seniorov z troch denných centier v Prešove. Výučba bola zameraná na prácu s OS Windows, kancelárskym balíkom Microsoft Office a bezpečnú prácu s internetom. Tieto hodinové stretnutia prebiehali v príjemnej atmosfére, seniori boli vždy milí a snaživí a boli spokojní s prácou študentov. Všetci účastníci kurz úspešne ukončili a stali sa absolventmi 1. modulu Senior akadémie. Svoje získané znalosti si utvrdili prostredníctvom záverečného zadania. Po úspešnom zvládnutí sa im prihovoril riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár, MBA a bol aj prítomný pri odovzdávaní certifikátov o úspešnom absolvovaní. A aby toho nebolo málo, vyučujúci študenti seniorom pripravili vlastnoručne pripravenú príručku „Základy práce s PC,“ v ktorej bolo zhrnuté všetko učivo, ktoré sme preberali na všetkých ôsmych stretnutiach. Nakoniec nás požiadali, aby sme nestratili naše odhodlanie a aby sme v novom roku pokračovali v kurzoch Senior akadémie. My sme sa rozhodli, že budeme nielen pokračovať, ale aj rozšírime portfólio ponúkaných kurzov. Dúfame, že sa na nich prihlási stále viac a viac záujemcov.