MEET AND CODE

Zapojenie sa do iniciatívy MEET AND CODE

Naše občianske združenie sa zapojilo do iniciatívy MEET AND CODE a počas Európskeho týždňa programovania zorganizovala zaujímavé podujatia počas ktorých študenti nadobudli nové zručnosti z oblasti IT a e-commerce.